Preskoči na vsebino

Pogoji in določila

DEFINICIJE

"Prodajalec" - podjetje GUGUPLANET s sedežem v STRATEGIKE Tomasz Sawicki., ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, lastnik blagovne znamke STRATEGIKE

"Predpisi" - ti predpisi

"Spletna trgovina" - spletna platforma na naslovu https://guguplanet.com

"kupec" - subjekt, ki je kupil blago pri prodajalcu prek spletne trgovine.

"Delovni dnevi" - vsi dnevi razen sobot, nedelj in državnih praznikov na Poljskem z zakonsko določenimi prazniki.

1. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBSEG DAJATEV

 1. Prodajalec prodaja blago prek spletne trgovine na naslovu https://guguplanet.com.
 2. Ob registraciji in vzpostavitvi računa v spletni trgovini imetnik računa s prodajalcem sklene pogodbo o elektronskih storitvah za nedoločen čas, ki jo lahko kadar koli prekine v skladu s pogoji, določenimi v pravilih. Z nakupom blaga, ponujenega v spletni trgovini, imetnik računa postane prodajalčeva stranka v smislu teh Pravil. Kupec lahko kupuje blago pri prodajalcu tudi brez registracije in vzpostavitve računa v spletni trgovini.
 3. Prodajalec je dolžan kupcu zagotoviti kupljeno blago brez napak in v roku, določenem v postopku oddaje naročila.

2. POSTOPEK NAROČANJA

 1. Kupci lahko oddajo naročila v spletni trgovini s prijavo kot imetniki registriranega računa ali brez prijave.
 2. Registracija in vzpostavitev računa v spletni trgovini sta brezplačni in ju lahko imetnik računa kadar koli prekine.
 3. En subjekt lahko v storitvi ustvari le en račun.
 4. Odstop od računa v spletni trgovini (prekinitev pogodbe o storitvi po elektronski poti) se lahko izvede z izjavo o odstopu, poslano po elektronski pošti na naslov contact@guguplanet.com. Pogodba preneha veljati, ko prodajalec prejme odstopno izjavo, razen za imetnike računov, katerih pogodbe so še v teku. Takrat se pogodba prekine v 30 dneh od datuma dobave naročenega blaga.
 5. Vsak imetnik računa ima neposreden, z geslom zaščiten dostop do svojega računa.

3. UPORABA SPLETNE TRGOVINE

 1. Med registracijo bo bodoči imetnik računa moral navesti osebne podatke.
 2. Po uspešnem zaključku postopka registracije bo bodoči imetnik računa v elektronski obliki prejel potrdilo o registraciji.
 3. Geslo in drugi podatki za dostop so zaupni in se ne smejo posredovati nepooblaščenim osebam.
 4. V zavihku "Moj račun", ki je na voljo v spletni trgovini po prijavi imetnika računa, si je mogoče ogledati naročila, ki so v obdelavi, poslana iz prodajalčevega skladišča in dostavljena.

4. TEHNIČNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV

 1. Tehnični pogoji, potrebni za sodelovanje s sistemom IKT, v okviru katerega deluje spletna trgovina, so naslednji:

(A) povezava z internetom,

(B) internetni brskalnik

 1. Prodajalec opozarja, da je uporaba spletne trgovine lahko povezana s standardnim tveganjem, povezanim z uporabo interneta, in priporoča strankam, da so previdne, da bi ga zmanjšale.

5. SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

 1. Pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih, stranke s prodajalcem sklenejo pogodbo o prodaji določenega blaga.
 2. Z uspešnim zaključkom postopka oddaje naročila stranka odda ponudbo za sklenitev pogodbe, ki postane za prodajalca zavezujoča po potrditvi prejema in sprejema naročila.

6. CENE, STROŠKI POŠILJANJA IN OPIS IZDELKA

 1. Storitev velja za cene, ki so navedene vsakič med naročilom in na vsaki strani izdelka.
 2. V spletni trgovini cene blaga vključujejo davek.

7. PLAČILO
 1. Prodajalec v okviru poslovanja v spletni trgovini omogoča naslednje načine plačila:
  1. Stripe - internetni prenos
  2. Pay Pal
  3. Kreditna kartica: Mastercard, Visa,
 2. Prodajalec pobere znesek za naročilo s kupčevega računa takoj po plačilu prek sistema Stripe, PayPal ali internetnega prenosa.
 3. Če je naročilo oddano in postopek plačila ni zaključen, naročilo ne daje pravice do obveznosti plačila in ga sistem samodejno prekliče po eni uri od datuma oddaje. Preklicano naročilo kupca ne zavezuje k plačilu, prodajalca pa k izvedbi naročila.

8. DOBAVA

 1. Dostava se izvaja na ozemlju držav EU.
 2. Prodajalec pošlje blago v roku, določenem v postopku naročanja, razen če je v zvezi z blagom dogovorjeno drugače. Čas dostave je naveden v potrditvi naročila.
 3. Zaradi višje sile ali dogodkov, ki so neodvisni od prodajalca, se lahko dobavni rok ustrezno podaljša. O načrtovanih spremembah dobavnega roka bo prodajalec nemudoma obvestil stranko v obliki informacij.
 4. V primeru neučinkovite dostave naročenega blaga prek kurirske družbe po krivdi kupca bo prodajalec pošiljko ponovno poslal, če stroške krije kupec. V primeru dvojnega prejema naročenega blaga si prodajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca in prekinitve pogodbe o storitvah po elektronski poti (likvidacija kupčevega računa v spletni trgovini). V primeru odstopa od pogodbe bo prodajalec kupcu povrnil plačilo za blago, zmanjšano za stroške dostave, ki jih je bil dolžan kriti prodajalec.
 5. V primeru, da stranka pošiljke ne prejme, stroške vračila pošiljke na prodajalčev naslov v celoti nosi stranka.
 6. Stroške dostave blaga vedno nosi kupec.
 7. S prevzemom blaga od prevoznika nevarnost naključne izgube ali poškodbe blaga preide na kupca.
 8. V primeru poškodbe zunanje embalaže je stranka dolžna s kurirjem sestaviti zapisnik in o tem pisno obvestiti prodajalca na contact@guguplanet.com.
 9. V primeru poškodbe blaga med prevozom ima stranka pravico zahtevati znižanje cene, odstop od pogodbe ali zamenjavo blaga za novo.
 10. Prodajalec ni odgovoren za nedostavitev izdelka zaradi nepravilno navedenega naslova s strani kupca; vendar prodajalec kupca po elektronski pošti obvesti o poskusu dostave naročila.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

 1. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma prevzema. Stranka ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga in brez stroškov, razen neposrednih stroškov vračila blaga, ki jih je dolžna nositi sama.
 2. Odstop od pogodbe se izvede tako, da stranka predloži izjavo o odstopu od pogodbe. Izjavo lahko predloži na obrazcu, ki je priložen kupljenemu blagu. Izjavo je treba poslati po pošti ali elektronski pošti contact@guguplanet.com.
 3. Stranka mora blago vrniti v 14 koledarskih dneh od dneva odstopa od pogodbe, vendar je za spoštovanje roka dovolj, da blago vrne pred iztekom tega roka.
 4. V primeru vračila blaga se obrnite na službo spletne trgovine tako, da pošljete sporočilo na naslov contact@guguplanet.com. Vsebina sporočila mora vsebovati številko naročila. Vračilo mora biti sestavljeno iz celotnega izdelka z ustreznim obrazcem za vračilo. Izpolnitev obrazca za vračilo ali kakršen koli drug način posredovanja vseh podatkov, potrebnih za identifikacijo naročila in kupca, je pogoj za učinkovit umik in vračilo blaga ter za prodajalčevo vračilo plačila. Prodajalec ni odgovoren za to, da kupec ne zagotovi podatkov, potrebnih za pravilno identifikacijo.
 5. Prodajalec se v primeru odstopa od pogodbe s strani kupca zavezuje, da bo povrnil prenesene terjatve za kupljeno blago na enak način, kot ga je opravil kupec, in sicer najpozneje v 14 dneh od dneva, ko prodajalec prejme vrnjen izdelek. V primeru plačila ob vračilu se vračilo plača samo na bančni račun. Številka računa, na katerega želi kupec prejeti nakazilo zneska, ki ga je prodajalec vrnil, mora biti navedena v izjavi o izplačilu iz točke. 9.2.
 6. Prodajalec ne krije stroškov pošiljanja vrnjenega blaga.
 7. Z odločitvijo o odstopu od pogodbe mora kupec vrniti izdelek v nespremenjenem stanju, z vso pripadajočo opremo. Povratna pošiljka mora poleg zgoraj navedenih elementov vsebovati tudi dokazilo o nakupu, ki ga je izdal prodajalec (npr. račun, račun).
 8. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne vračilo blaga, če je to nepopolno ali poškodovano.
 9. Če kupec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, nosi stroške vračila.
 10. Vrnjeno blago je treba nasloviti na:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšava, 01-248, Poljska

 1. V primeru vračila blaga, kupljenega med promocijskimi akcijami, pri katerih je bila dostava uporabniku brezplačna, se stroški vračila določijo na podlagi cenika kurirske službe. Za natančne informacije o višini stroškov se obrnite na nas na naslov contact@guguplanet.com.

10. IZMENJAVA

 1. Če kupec kupi izdelek, ki ne izpolnjuje njegovih pričakovanj, ga lahko zamenja.
 2. Kupec ima pravico do zamenjave kupljenega izdelka v 30 koledarskih dneh od datuma prejema.
 3. Zamenjava blaga se izvede tako, da stranka predloži izjavo o pripravljenosti za zamenjavo blaga. Izjavo lahko predloži na obrazcu za vračilo/izmenjavo, ki je priložen kupljenemu blagu. Izjavo je treba poslati po pošti ali elektronski pošti na naslov contact@guguplanet.com.
 4. Stranka je dolžna blago vrniti v 30 koledarskih dneh od datuma oddaje izjave o želji po zamenjavi.
 5. V primeru zamenjave blaga se obrnite na službo spletne trgovine tako, da pošljete sporočilo na naslov contact@guguplanet.com. Vsebina korespondence mora vsebovati številko naročila. Izpolnjenemu obrazcu za zamenjavo morate priložiti povratno pošiljko. Izpolnjen obrazec za vračilo/izmenjavo ali kakršen koli drug način posredovanja vseh informacij, potrebnih za identifikacijo naročila in kupca, je predpogoj za učinkovito zamenjavo blaga. Prodajalec ni odgovoren za to, da stranka ne zagotovi podatkov, potrebnih za pravilno identifikacijo.
 6. Prodajalec se v primeru zamenjave blaga zavezuje, da bo kupcu vrnil razliko v ceni blaga, ki ga je kupil prvotno, če je ta višja od cene blaga, za katero je bilo blago zamenjano. Vračilo razlike se izvede na enak način, kot je kupec izvedel plačilo, in sicer v 14 dneh od dneva, ko prodajalec prejme povratno pošto. V primeru plačila ob prejemu se vračilo razlike med navedenima zneskoma izvede le na bančni račun. Številko računa, na katerega želi kupec od prodajalca prejeti vračilo, je treba navesti v izjavi o pripravljenosti za zamenjavo blaga iz točke 10.3. Hkrati se kupec zaveže, da bo prodajalcu plačal razliko v ceni zamenjanega blaga, če je cena prvotno kupljenega blaga nižja od cene blaga, ki ga bo prejel v zamenjavi. Kupec lahko razliko plača z bančnim nakazilom na številko prodajalčevega bančnega računa, ki je navedena v korespondenci o menjavi.
 7. Prodajalec ne krije stroškov pošiljanja izmenjanega blaga.
 8. Z odločitvijo o zamenjavi blaga mora kupec vrniti blago v nespremenjenem stanju z vso pripadajočo opremo. Pošiljka za vračilo mora poleg zgoraj navedenih elementov vsebovati tudi dokazilo o nakupu, ki ga je izdal prodajalec (npr. račun, račun).
 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne sprejem zamenjanega izdelka, če je ta nepopoln ali poškodovan.
 10. Če kupec uveljavlja pravico do zamenjave blaga iz razlogov, ki niso na strani prodajalca, nosi stroške vračila.
 11. Blago, ki je predmet zamenjave, je treba nasloviti na:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšava, 01-248, Poljska

 1. V primeru zamenjave blaga, kupljenega med promocijskimi akcijami, pri katerih je dostava uporabniku brezplačna, se stroški vračila določijo na podlagi cenika kurirske družbe. Za natančne informacije o višini stroškov se obrnite na nas na naslov contact@guguplanet.com.
 2. Prodajalec je dolžan poslati izbrano blago v zameno za prvotno naročeno blago v 7 delovnih dneh po prejemu prvotno naročenega blaga. Hkrati si prodajalec pridržuje, da če je kupec dolžan prodajalcu plačati znesek, ki izhaja iz razlike v ceni med zamenjanim blagom, pošiljko blaga, za katero je bilo prvotno kupljeno blago, v 7 delovnih dneh od dneva plačila razlike nakaže na prodajalčev bančni račun.

11. PRITOŽBE V ZVEZI Z ELEKTRONSKIMI STORITVAMI

 1. Pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev po elektronski poti lahko pošljete na naslednji elektronski naslov: contact@guguplanet.com ali v pisni obliki na naslov

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Poljska

 1. Vsebina pritožbe mora vsebovati vsaj ime, pod katerim je stranka prisotna v spletni trgovini (elektronski naslov), in opis vloženih ugovorov.
 2. Če je treba informacije, navedene v pritožbi, dopolniti, bo prodajalec pozval pritožnika, naj dopolni pritožbo, preden jo bo obravnaval.
 3. Prodajalec bo pritožbo obravnaval v 14 dneh od njenega prejema.
 4. Odgovor na pritožbo se pošlje na elektronski ali poštni naslov, ki ga ima kupec na voljo in ga je navedel v pritožbi. Če ni jasne navedbe, se domneva, da je kupec navedel ustrezen elektronski naslov.

12. ODGOVORNOST PRODAJALCA ZA NAPAKE PRI BLAGU. REKLAMACIJE BLAGA

 1. Prodajalec odgovarja za fizične in pravne napake blaga, ki so obstajale v trenutku, ko je na kupca prešla nevarnost naključne izgube ali poškodbe stvari.
 2. Če ima prodajalčevo blago napako, lahko kupec po lastni presoji: zahteva znižanje cene, odstopi od pogodbe ali zahteva zamenjavo izdelka, razen če je nemogoče, da bi izdelek izpolnil pogodbo na način, ki ga je izbral uporabnik, ali zahteva prevelike stroške v primerjavi z načinom, ki ga je predlagal prodajalec. V takem primeru velja način vzpostavitve stanja v skladu s pogodbo, ki ga je predlagal prodajalec.
 3. Uporabnik, ki je na blagu odkril napako, mora na naslov contact@guguplanet.com poslati podrobne informacije o napaki z informacijami o izbranem načinu reševanja reklamacije. Prodajalec bo nemudoma stopil v stik s kupcem na elektronski naslov, ki ga je navedel, za nadaljnjo obravnavo reklamacije, vključno s prevzemom blaga z napako od kupca.

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 1. Ob nakupu v spletni trgovini bo kupec zaprošen za posredovanje osebnih podatkov, ki jih bo prodajalec uporabil za izpolnjevanje kupčevih pogodb.
 2. Osebni podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe o elektronskih storitvah (vzdrževanje računa v spletni trgovini), sklepanje prodajnih pogodb in druge namene, ki jih prodajalec dovoljuje za zaščito osebnih podatkov in zakon o opravljanju storitev po elektronski poti.
 3. Drugi podatki, ki niso potrebni za opravljanje storitev za stranko, se lahko obdelujejo z njeno privolitvijo.
 4. Podatki so prostovoljni, pri čemer ima stranka pravico do dostopa do podatkov in pravico do njihovega popravka. Stranka je odgovorna za posredovanje napačnih osebnih podatkov.
 5. Osebni podatki so zaščiteni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997 (Ur. l. 2002, št. 101, točka 926, s spremembami) tako, da je tretjim osebam onemogočen dostop do njih .
 6. Upravljavec osebnih podatkov kupca je prodajalec.
 7. Ob oddaji naročila v spletni trgovini stranke posredujejo podatke o naslovu na račun, naslovu dostave in načinih plačila, ki so navedeni v teh pravilih.
 8. Prodajalčeva izjava o varstvu podatkov je na voljo v spletni trgovini pod zavihkom: Zaščita zasebnosti.

14. AVTORSKE PRAVICE ZA ILUSTRACIJO

 1. Uporaba ilustracij, fotografij, kompozicij, postavitev strani in pravic intelektualne lastnine, ki jih vsebuje spletna trgovina - ne glede na obliko - za druge namene kot za osebno uporabo ni dovoljena, razen če prodajalec to izrecno dovoli.

15. PLATFORMA ODR

 1. V skladu z Uredbo (ES) št. 524/1313 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 zagotavljamo elektronsko povezavo do platforme ODR. Platforma ODR je med drugim vir informacij o izvensodnem reševanju sporov, ki lahko nastanejo med podjetniki in potrošniki.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. KONČNE DOLOČBE

 1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pravilnika. Spremembe Pravilnika bodo prikazane na domači strani spletne trgovine. Spremembe Pravilnika začnejo veljati v roku, ki ga določi prodajalec, vendar ne prej kot v 7 dneh od datuma objave spremenjenih informacij in spremenjenih pogojev na domači strani spletne trgovine. Dogodki, ki so se začeli pred datumom začetka veljavnosti novih predpisov, se morajo izvajati na podlagi veljavnih predpisov.