Hopp til innhold

Vilkår og betingelser

Definisjoner

"Selger" - GuGuPlanet basert i Strategi Tomasz Sawicki., Ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, Strategikere merker

"Regler" - disse forskriftene

"Internet Shop" - Internett-plattform ligger på https://guguplanet.com

"Kunde" - Enheten som kjøpte varene fra selgeren via nettbutikken.

"Arbeidsdager" - Alle dager eksklusive lørdager, søndager og helligdager i Polen ved lovbestemte helligdager.

1. Generelle bestemmelser og utvalg av plikt

 1. Selgeren selger varene gjennom Internett-butikken på https://guguplanet.com
 2. Når du registrerer og konfigurerer en nettbutikk konto, konkluderer kontoinnehaveren en elektronisk tjenestekontrakt med selgeren på ubestemt tid som kan avsluttes når som helst i samsvar med vilkårene som er angitt i forskriften. Ved å kjøpe varene som tilbys i nettbutikken, blir kontoinnehaveren kunden til selgeren i henhold til disse forskriftene. Kunden kan også kjøpe varer fra selgeren uten å måtte registrere og sette opp en konto på Internett-butikken.
 3. Selgeren er forpliktet til å gi kunden de kjøpte varene, fri for feil og innenfor tidsgrensen som er angitt i ordreinnleveringsprosessen.

2. Innkjøpsprosedyre

 1. Kunder kan sende inn bestillinger i internettbutikken ved å logge inn som registrerte kontoinnehavere eller uten registrering.
 2. Registrere og sette opp en nettbutikkkonto er gratis og kan termineres når som helst av kontoinnehaveren.
 3. En enhet kan bare skape en konto i tjenesten.
 4. Oppsigelse fra kontoen på Internett-butikken (oppsigelse av servicekontrakten på elektroniske midler) kan utføres ved e-post en erklæring om avgang til kontakt@guguplanet.com. Kontrakten avsluttes ved mottak av en oppsigelsesdeklarasjon av selgeren, unntatt kontoinnehavere hvis kontrakter fortsatt pågår. Deretter vil oppsigelsen av kontrakten finne sted innen 30 dager etter leveringsdatoen for de bestilte varene.
 5. Hver kontoinnehaver har direkte, passordbeskyttet, tilgang til kontoen din.

3. Bruk av Internett-butikken

 1. Under registreringen vil fremtidig kontoinnehaver bli bedt om å gi personlige opplysninger.
 2. Etter vellykket gjennomføring av registreringsprosessen vil kontoinnehaveren motta en bekreftelse på registreringen med elektroniske midler.
 3. Passordet og andre tilgangsdata er konfidensielle og bør ikke overføres til uautoriserte personer.
 4. I kategorien "Min konto" tilgjengelig i nettbutikken Etter å ha logget på kontoinnehaveren, er det mulig å se ordrene som blir behandlet, sendt fra selgerens lager og levert.

4. Tekniske forhold for levering av elektroniske tjenester

 1. De tekniske kravene som er nødvendige for samarbeid med IKT-systemet der Internett-butikken fungerer, er som følger:

(A) Tilkobling til Internett,

(B) Internett-nettleser

 1. Selger advarer om at bruken av nettbutikken kan medføre en standardrisiko knyttet til bruken av Internett og anbefaler at kundene skal utvise forsiktighet for å minimere det.

5. Konklusjon av salgsavtale

 1. Under vilkårene som er angitt i vilkårene, skal kundene inngå en avtale med selgeren til å selge de angitte varene.
 2. Ved vellykket gjennomføring av ordreinnleveringsprosessen sender kunden et tilbud om å inngå en kontrakt som blir bindende for selgeren etter bekreftelse på mottak og aksept av bestillingen.

6. Priser, fraktkostnader og produktbeskrivelse

 1. Tjenesten gjelder for priser oppgitt hver gang i løpet av bestillingen og på hver side av produktet.
 2. I nettbutikken inkluderer prisene på varer skatt.

7. Betaling
 1. Selgeren i internettbutikkvirksomheten gir følgende betalingsmåter:
  1. Stripe - Internet Transfer
  2. Pay Pal.
  3. Kredittkort: MasterCard, Visa,
 2. Selgeren samler avgiften for bestillingen fra kundens konto umiddelbart etter betaling gjennom stripe, paypal eller internettoverføring.
 3. Hvis en bestilling er plassert og betalingsprosedyren ikke er fullført, gir rekkefølgen ikke rett til en betalingsplikt og avbrytes automatisk av systemet etter en time fra innleveringsdatoen. Den kansellige ordren forplikter ikke kunden til å betale og selgeren å utføre bestillingen.

8. Levering

 1. Leveranser er gitt på EUs territorium.
 2. Selgeren skal sende varene innen fristen som er angitt i bestillingsprosessen, med mindre annet er avtalt i forhold til varene. Leveringstider er angitt på bestillingsbekreftelsen.
 3. Som et resultat av force majeure eller hendelser som er uavhengige av selgeren, kan leveringsperioden forlenges tilsvarende. Planlagte endringer i leveringsdatoen vil bli rapportert om kundeinformasjon.
 4. I tilfelle ineffektiv levering av de bestilte varene gjennom Courier Company på grunn av kundens feil, vil selgeren sende forsendelsen om, forutsatt at kostnadene dekkes av kunden. I tilfelle dobbelt mottak av bestilte varer, forbeholder selger seg rett til å trekke seg fra kontrakten på grunn av ikke-ytelse av kunden og oppsigelsen av servicekontrakten med elektroniske midler (likvidasjon av kundens konto i internettbutikken) . I tilfelle tilbaketrekking fra kontrakten vil selgeren refundere kunden for betaling for varene minus leveringskostnadene som selgeren var forpliktet til å bære.
 5. I tilfelle at sendingen ikke mottas av kunden, skal kostnadene ved å returnere sendingen til selgerens adresse bæres helt av Kunden.
 6. Leveringskostnadene til varene skal bæres til enhver tid.
 7. Ved mottak av varene fra transportøren er faren for utilsiktet tap eller skade på varene passert til kunden.
 8. Ved skade på den eksterne pakken er klienten forpliktet til å forberede protokollen med kureren og varsle selgeren om dette faktumet ved å skrive til kontakt@guguplanet.com.
 9. I tilfelle skade på varene under transporten har kunden rett til å be om en prisreduksjon, tilbaketrekking eller utveksling av varer til en ny.
 10. Selgeren er ikke ansvarlig for manglende levering av produktet som følge av den feilaktige adressen av kunden; Men selgeren informerer kunden via e-post om et forsøk på å levere bestillingen.

9. Rett til å trekke tilbake

 1. Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten innen 14 kalenderdager fra datoen for innsamling. Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten uten å gi en grunn og uten å pådra seg kostnader, unntatt direkte kostnad for retur av varer som kunden er forpliktet til å bære på egen hånd.
 2. Tilbaketrekking fra kontrakten er laget av klienten som sender inn en uttalelse av tilbaketrekking. Erklæringen kan sendes på skjemaet som er knyttet til de kjøpte varene. Setningen må sendes via post eller e-postadresse@guguplanet.com
 3. Kunden er forpliktet til å returnere varene innen 14 kalenderdager fra datoen for tilbaketrekking, men for å holde fristen, er det nok å returnere varene før utløpet av den datoen.
 4. Ved retur av varene, vennligst kontakt tjenesten til Internett-butikken ved å sende en melding til kontakt@guguplanet.com. Innholdet i korrespondansen skal inneholde bestillingsnummeret. Avkastningen bør bestå hele produktet med riktig returformen. Fullfører returformen eller annen måte å gi all den informasjonen som er nødvendig for å identifisere bestillingen, og kunden er en betingelse for effektiv tilbaketrekking og retur av varene og selgerens retur av betalingen. Selger er ikke ansvarlig for at kundenes feil skal gi de dataene som er nødvendige for riktig identifikasjon.
 5. Selger, i tilfelle tilbaketrekking fra Kontrakten av Kunden, forplikter seg til å refundere de overførte fordringene for de kjøpte varene på samme måte som den ble gjort av kunden innen 14 dager fra datoen for mottak av selger av det returnerte elementet. Ved betaling på retur, betales refusjonen bare til bankkontoen. Kontonummer, for Kunden vil gjerne motta en overføring av beløpet som er returnert av selgeren, bør inkluderes i uttaket som er nevnt i punkt. 9.2.
 6. Selgeren bærer ikke kostnadene for returforsendelse.
 7. Med beslutningen om å trekke seg fra kontrakten, er kunden forpliktet til å returnere produktet i uendret stat, med alt tilbehør knyttet til det. Retur Shipping skal inneholde, i tillegg til de ovennevnte elementene, beviset på kjøpet utstedt av selgeren (f.eks. Kvittering, faktura).
 8. Selgeren forbeholder seg retten til å nekte retur av varer i tilfelle det er ufullstendig eller skadet.
 9. Hvis kunden trener retten til å trekke tilbake, skal han bære kostnadene ved retur.
 10. Returniske varer skal adresseres til:

GuGuPlanet.

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. I tilfelle av retur av varer kjøpt under kampanjekampanjer hvor leveransen til brukeren var gratis, vil kostnadene for avkastning bli bestemt på grunnlag av prislisten over budtjenesten. For nøyaktig informasjon om beløpet av gebyrer, vennligst kontakt oss på kontakt@guguplanet.com.

10. Utveksling

 1. Hvor en kunde kjøper et produkt som ikke oppfyller sine forventninger, kan han bytte den.
 2. Kunden har rett til å utveksle det kjøpte produktet innen 30 kalenderdager fra datoen for kvitteringen.
 3. Utveksling av varer skjer av kunden som sender inn en erklæring om vilje til å bytte varene. Erklæringen kan sendes på retur- / utvekslingsskjemaet knyttet til de kjøpte varene. Erklæringen må sendes via post eller e-post til kontakt@guguplanet.com
 4. Kunden er forpliktet til å returnere varene innen 30 kalenderdager på datoen for innlevering av ønsket omsetning.
 5. Ved utveksling av varer, vennligst kontakt tjenesten til Internett-butikken ved å sende en melding til kontakt@guguplanet.com. Innholdet i korrespondansen skal inneholde bestillingsnummeret. Du må vedlegge et fullført utvekslingsskjema for returforsendelsen. Fullfører retur- / utvekslingsskjemaet eller annen måte å gi all den informasjonen som trengs for å identifisere bestillingen, og kunden er en forutsetning for en effektiv erstatning av varene. Selger er ikke ansvarlig for at kundenes feil skal gi de dataene som er nødvendige for riktig identifikasjon.
 6. Selgeren, i tilfelle av varer, forplikter seg til å returnere forskjellen på prisen på varene som er kjøpt av kunden, opprinnelig dersom den er høyere enn prisen på varene som den ble utvekslet. Tilbakebetaling av forskjellen skjer på samme måte som betalingen ble gjort av kunden, innen 14 dager etter mottak av selgeren av returposten. Ved betaling ved mottak er tilbakebetaling av forskjellen mellom de nevnte beløpene bare gjort til bankkontoen. Kontonummeret som Kunden ønsker å motta tilbakebetaling fra selgeren, bør inkluderes i arbeidsoppgaven til å bytte varene som er omtalt i punkt 10.3. Samtidig forplikter kunden å betale til selgeren forskjellen i prisen på varene som utvekslet dersom prisen på de kjøpte varene opprinnelig er lavere enn prisen på varene som han vil motta i bytte. Betaling av forskjellen fra kunden kan gjøres ved bankoverføring til selgerens bankkontonummer som er angitt i børsporrespondansen.
 7. Selgeren bærer ikke kostnadene ved å sende varene som utveksles.
 8. Med beslutningen om å utveksle varene, er kunden forpliktet til å returnere varene i uendret tilstand med alt tilbehør som er knyttet til dem. Retur Shipping skal inneholde, i tillegg til de ovennevnte elementene, beviset på kjøpet utstedt av selgeren (f.eks. Kvittering, faktura).
 9. Selgeren beholder retten til å nekte å godta det erstattede elementet hvis det er ufullstendig eller skadet.
 10. Ved utøvelse av retten til å utveksle varer av kunden for ikke-bidragende grunner til selgerens side, skal han bære kostnadene ved retur.
 11. Varene som er gjenstand for utveksling, skal adresseres til:

GuGuPlanet.

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Når det gjelder utveksling av varer som er kjøpt under kampanjekampanjer hvor leveransen til brukeren er gratis, vil kostnadene for avkastning bli bestemt på grunnlag av prislisten over Courier Company. For nøyaktig informasjon om beløpet av gebyrer, vennligst kontakt oss på kontakt@guguplanet.com.
 2. Selgeren er forpliktet til å sende varene som er valgt i retur for varene som opprinnelig var bestilt innen 7 virkedager etter mottak av de opprinnelig bestilte varene. Samtidig forbeholder selgeren at hvis kunden er under plikten til å betale til selgeren, er beløpet som følge av prisforskjellen mellom varene som er utvekslet, skal varenes sending som de kjøpte varene opprinnelig ble kjøpt, krediteres Innen 7 virkedager etter datoen for betalingen av forskjellen på selgerens bankkonto.

11. Klager om elektroniske tjenester

 1. Klager knyttet til levering av tjenester på elektroniske midler kan sendes til følgende e-postadresse: contact@guguplanet.com eller skriftlig til:

GuGuPlanet.

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Innholdet i klagen skal inneholde minst navnet der kunden er til stede på internettbutikken (e-postadresse) og beskrivelse av innvendingene som er hevet.
 2. Hvis informasjonen i klagen må suppleres, vil selgeren spørre klagen til å fullføre klagen før den vurderes.
 3. Selgeren skal behandle klagen innen 14 dager etter kvittering.
 4. Svar på klagen sendes til e-postadressen eller postadressen, til kundens avhending, angitt i klagen. I fravær av en klar indikasjon antas det at kunden har angitt riktig e-postadresse.

12. Selgerens ansvar for manglende gods. Vareklager

 1. Selgeren er ansvarlig for de fysiske og juridiske defekter av varer som eksisterte på tidspunktet for å overføre kunden risikoen for utilsiktet tap eller skade på varen.
 2. Hvis selgerens varer har en feil, kan kunden etter eget skjønn; kreve en prisreduksjon, enten trekke fra kontrakten eller etterspørselen av produktet, med mindre det er umulig for varen å møte kontrakten på den måte som er valgt av Brukeren eller krever overdreven kostnader, sammenlignet med måten som foreslås av selgeren. I så fall er måten å gjenopprette tilstanden i samsvar med kontrakten foreslått av selgeren i kraft.
 3. Brukeren som har funnet en feil i varene, skal sende detaljert informasjon om feilen til kontakt@guguplanet.com med informasjon om den valgte metoden for å bosette klagen. Selgeren vil umiddelbart kontakte kunden på e-postadressen han har gitt ytterligere behandling av klagen, inkludert kvitteringen fra kunden til de defekte varene.

13. Beskyttelse av personlige data

 1. Mens du kjøper på internettbutikken, vil kunden bli bedt om å gi personlig informasjon som vil bli brukt av selgeren for å utføre kundeavtaler.
 2. Personlige data vil bli behandlet for utførelsen av en elektronisk servicekontrakt (vedlikehold av en nettbutikkskonto), for å konkludere med salgskontrakter og andre formål som er godkjent av selgeren for å beskytte personopplysningene og loven om levering av tjenester på elektroniske midler.
 3. Andre data som ikke er nødvendig for levering av tjenester i kunden, kan behandles med sitt samtykke.
 4. Dataene er frivillig, med kundens rett til å få tilgang til dataene og retten til å rette opp det. Kunden er ansvarlig for å gi falske personopplysninger.
 5. Personlige data er beskyttet i henhold til personlig databeskyttelsesloven av 29. august 1997 (Journal of Laws i 2002, nr. 101 punkt 926, som endret) på en slik måte at tredjeparter i å få tilgang til dem.
 6. Kundens personlige dataadministrator er selgeren.
 7. Når du bestiller i Internett-butikken, gir klienter informasjon om adressen til kontoen, adressen til leverings- og betalingsmetoder angitt i disse forskriftene.
 8. Selgerens erklæring om databeskyttelse kan lastes ned fra Internett-butikken under fanen: Personvernbeskyttelse.

14. Opphavsrett for illustrasjon

 1. Bruken av illustrasjoner, bilder, komposisjoner, nettstedoppsett og immaterielle rettigheter i Internett-butikken - uavhengig av form - for annet formål enn personlig bruk, er ikke tillatt, med mindre det er uttrykkelig godkjent av selgeren.

15. ODR-plattformen

 1. I henhold til forordning (EF) nr. 524/1313 i Europaparlamentet og Rådet av 21. mai 2013, gir vi en elektronisk lenke til ODR-plattformen. ODR-plattformen er blant annet en kilde til informasjon om tvisteløsning som kan oppstå mellom entreprenører og forbrukere.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Endelig bestemmelser

 1. Selgeren forbeholder seg retten til å endre forskriftene. Endringer i vilkårene vil bli vist på hjemmesiden til nettbutikken. Endringer i disse forskriftene trer i kraft innen den tiden som er angitt av selgeren, ikke kortere enn 7 dager fra datoen for offentliggjøring av endret informasjon og de endrede vilkårene på hjemmesiden til nettbutikken. Hendelser som startet før datoen for ikrafttredelsen av de nye forskriftene må gjennomføres på grunnlag av gjeldende forskrifter.