Pereiti prie turinio

Terminai ir sąlygos

APIBRĖŽIMAI

"Pardavėjas" - GUGUPLANET, įsikūrusi STRATEGIKE Tomasz Sawicki., ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, STRATEGIKE prekės ženklo savininkas

"Taisyklės" - šios taisyklės

"Internetinė parduotuvė" - interneto platforma, esanti adresu https://guguplanet.com

"Pirkėjas" - subjektas, įsigijęs prekių iš Pardavėjo per internetinę parduotuvę.

"Darbo dienos" - visos dienos, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes Lenkijoje pagal įstatymu nustatytas nedarbo dienas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PRIEVOLĖS APIMTIS

 1. 1.1. Pardavėjas parduoda prekes internetinėje parduotuvėje adresu https://guguplanet.com.
 2. Registruodamasis ir sukurdamas paskyrą internetinėje parduotuvėje, paskyros turėtojas su Pardavėju sudaro elektroninių paslaugų teikimo sutartį neterminuotam laikotarpiui, kuri gali būti bet kada nutraukta Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Įsigydamas Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes, Paskyros turėtojas tampa Pardavėjo klientu, kaip apibrėžta šiose Taisyklėse. Klientas taip pat gali įsigyti prekių iš Pardavėjo nesiregistruodamas ir nesukurdamas paskyros Internetinėje parduotuvėje.
 3. Pardavėjas privalo pateikti Klientui įsigytas prekes be trūkumų ir per užsakymo pateikimo metu nurodytą terminą.

2. PIRKIMO PROCEDŪRA

 1. 2.1. Klientai gali pateikti Užsakymus internetinėje parduotuvėje prisijungę kaip Registruotos paskyros turėtojai arba be registracijos.
 2. Registracija ir internetinės parduotuvės paskyros sukūrimas yra nemokami ir gali būti bet kada nutraukti Paskyros turėtojo iniciatyva.
 3. Vienas subjektas Paslaugoje gali sukurti tik vieną paskyrą.
 4. Atsisakyti paskyros internetinėje parduotuvėje (nutraukti paslaugos sutartį elektroninėmis priemonėmis) galima elektroniniu paštu contact@guguplanet.com atsiuntus atsistatydinimo pareiškimą. Sutartis nutraukiama Pardavėjui gavus atsistatydinimo pareiškimą, išskyrus Paskyros turėtojus, kurių sutartys vis dar vykdomos. Tuomet sutartis nutraukiama per 30 dienų nuo užsakytų prekių pristatymo dienos.
 5. Kiekvienas Paskyros turėtojas turi tiesioginę, slaptažodžiu apsaugotą prieigą prie savo paskyros.

3. NAUDOJIMASIS INTERNETINE PARDUOTUVE

 1. Registracijos metu būsimasis Paskyros turėtojas bus paprašytas pateikti asmens duomenis.
 2. Sėkmingai užbaigęs registracijos procesą, Paskyros turėtojas elektroninėmis priemonėmis gaus registracijos patvirtinimą.
 3. Slaptažodis ir kiti prieigos duomenys yra konfidencialūs ir neturėtų būti perduodami neįgaliotiems asmenims.
 4. Internetinėje parduotuvėje esančiame skirtuke "Mano paskyra", pasiekiamame prisijungus Paskyros turėtojui, galima peržiūrėti tvarkomus, iš Pardavėjo sandėlio siunčiamus ir pristatomus užsakymus.

4. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

 1. Techniniai reikalavimai, būtini bendradarbiavimui su IRT sistema, kurioje veikia Internetinė parduotuvė, yra šie:

(A) prisijungimas prie interneto,

(B) interneto naršyklė

 1. Pardavėjas įspėja, kad naudojimasis Internetine parduotuve gali būti susijęs su standartine rizika, susijusia su naudojimusi internetu, ir rekomenduoja Klientams būti atsargiems, siekiant ją sumažinti.

5. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Taisyklėse ir sąlygose nustatytomis sąlygomis Klientai su Pardavėju sudaro sutartį dėl nurodytų prekių pardavimo.
 2. Sėkmingai užbaigdamas užsakymo pateikimo procesą, Klientas pateikia pasiūlymą sudaryti sutartį, kuri tampa Pardavėjui privaloma po to, kai patvirtinamas užsakymo gavimas ir priėmimas.

6. KAINOS, PRISTATYMO IŠLAIDOS IR PREKIŲ APRAŠYMAS

 1. Paslauga galioja kainoms, kurios nurodomos kiekvieną kartą užsakymo metu ir kiekviename produkto puslapyje.
 2. Internetinėje parduotuvėje prekių kainos nurodomos su mokesčiais.

7. MOKĖJIMAS
 1. Pardavėjas internetinės parduotuvės versle numato šiuos mokėjimo būdus:
  1. Stripe - internetinis pervedimas
  2. Pay Pal
  3. Kredito kortelė: Mastercard, Visa,
 2. Pardavėjas už užsakymą sumokėtą sumą iš Kliento sąskaitos paima iš karto po to, kai jis atlieka mokėjimą per "Stripe", "PayPal" arba internetinį pervedimą.
 3. Jei užsakymas pateikiamas ir mokėjimo procedūra nebaigta, užsakymas nesuteikia teisės į mokėjimo prievolę ir yra automatiškai atšaukiamas sistemos po vienos valandos nuo pateikimo dienos. Atšauktas užsakymas neįpareigoja Pirkėjo sumokėti, o Pardavėjo - įvykdyti užsakymą.

8. PRISTATYMAS

 1. Pristatymas vykdomas ES šalių teritorijoje.
 2. Pardavėjas išsiunčia prekes per užsakymo procese nurodytą terminą, nebent dėl prekių susitarta kitaip. Pristatymo laikas nurodomas užsakymo patvirtinime.
 3. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba nuo Pardavėjo nepriklausančių įvykių pristatymo terminas gali būti atitinkamai pratęstas. Apie planuojamus pristatymo termino pasikeitimus bus nedelsiant pranešta Kliento informacijai.
 4. Jei dėl Kliento kaltės užsakytos prekės per kurjerių bendrovę pristatomos neefektyviai, Pardavėjas pakartotinai išsiųs siuntą, jei išlaidas padengs Klientas. Dvigubo užsakytų prekių gavimo atveju Pardavėjas pasilieka sau teisę atsisakyti sutarties dėl Kliento įsipareigojimų nevykdymo ir nutraukti paslaugų teikimo sutartį elektroninėmis priemonėmis (Kliento paskyros internetinėje parduotuvėje likvidavimas). Atsisakymo nuo sutarties atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, atėmus pristatymo išlaidas, kurias Pardavėjas privalėjo padengti.
 5. Tuo atveju, jei Klientas neatsiima siuntos, visas siuntos grąžinimo Pardavėjo adresu išlaidas padengia Klientas.
 6. Prekių pristatymo išlaidas visada padengia Klientas.
 7. Gavus prekes iš vežėjo, prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus pereina Pirkėjui.
 8. Jei išorinė pakuotė sugadinama, Klientas privalo su kurjeriu surašyti protokolą ir apie tai pranešti Pardavėjui raštu contact@guguplanet.com.
 9. Jei prekė sugadinama jos gabenimo metu, Klientas turi teisę reikalauti sumažinti kainą, atsiimti prekę arba pakeisti ją nauja.
 10. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės nepavyko pristatyti dėl Kliento neteisingai nurodyto adreso; tačiau Pardavėjas el. paštu informuoja Klientą apie bandymą pristatyti užsakymą.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

 1. Klientas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo atsiėmimo dienos. Klientas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, kurias Klientas privalo padengti pats.
 2. Sutartis nutraukiama Klientui pateikus pareiškimą dėl sutarties nutraukimo. Pareiškimas gali būti pateiktas prie įsigytų prekių pridėtoje formoje. Pareiškimas turi būti siunčiamas paštu arba el. paštu contact@guguplanet.com
 3. Klientas privalo grąžinti prekes per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties atsisakymo dienos, tačiau tam, kad terminas nebūtų pažeistas, pakanka grąžinti prekes iki šio termino pabaigos.
 4. Dėl prekių grąžinimo kreipkitės į Internetinės parduotuvės aptarnavimo skyrių, siųsdami žinutę el. paštu contact@guguplanet.com. Susirašinėjimo turinyje reikėtų nurodyti užsakymo numerį. Grąžinamą prekę turėtų sudaryti visa prekė su tinkama grąžinimo forma. Grąžinimo formos užpildymas ar bet koks kitas būdas pateikti visą informaciją, reikalingą užsakymui ir Pirkėjui identifikuoti, yra veiksmingo prekių atsiėmimo ir grąžinimo bei Pardavėjo mokėjimo grąžinimo sąlyga. Pardavėjas neatsako už tai, kad Klientas nepateikė duomenų, būtinų tinkamam identifikavimui.
 5. Pardavėjas, Pirkėjui atsisakius sutarties, įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo grąžintą prekę, grąžinti pervestas gautinas sumas už įsigytas prekes tokiu pat būdu, kokiu jas grąžino Pirkėjas. Mokėjimo grąžinimo atveju grąžinama suma pervedama tik į banko sąskaitą. Sąskaitos, į kurią Pirkėjas norėtų gauti Pardavėjo grąžinamos sumos pervedimą, numeris turi būti nurodytas punkte nurodytame pinigų atsiėmimo pareiškime. 9.2.
 6. Pardavėjas nepadengia grąžinimo siuntimo išlaidų.
 7. Priėmęs sprendimą atsisakyti sutarties, Klientas privalo grąžinti nepakeistą gaminį su visais prie jo pridėtais priedais. Grąžinamoje siuntoje, be pirmiau minėtų daiktų, turi būti Pardavėjo išduotas pirkimo įrodymas (pvz., kvitas, sąskaita faktūra).
 8. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti grąžinti prekę, jei ji yra nekomplektinė arba sugadinta.
 9. Jei Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis padengia grąžinimo išlaidas.
 10. Grąžinamos prekės turi būti siunčiamos adresu:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšuva, 01-248, Lenkija

 1. Jei grąžinamos reklaminių akcijų metu įsigytos prekės, kurių pristatymas Vartotojui buvo nemokamas, prekių grąžinimo išlaidos bus nustatytos remiantis kurjerių tarnybos kainoraščiu. Norėdami gauti tikslią informaciją apie mokesčių dydį, susisiekite su mumis el. paštu contact@guguplanet.com.

10. IŠMOKĖJIMAS

 1. Jei Klientas įsigyja gaminį, kuris neatitinka jo lūkesčių, jis gali jį pakeisti.
 2. Klientas turi teisę pakeisti įsigytą gaminį per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.
 3. Prekių keitimas vyksta Klientui pateikus pareiškimą apie norą keisti prekes. Pareiškimą galima pateikti prie įsigytos prekės pridėtoje grąžinimo / keitimo formoje. Pareiškimas turi būti siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu adresu contact@guguplanet.com.
 4. Klientas privalo grąžinti prekes per 30 kalendorinių dienų nuo pareiškimo apie norą keistis pateikimo dienos.
 5. Dėl prekių keitimo prašome kreiptis į Internetinės parduotuvės aptarnavimo skyrių, siunčiant pranešimą el. paštu contact@guguplanet.com. Susirašinėjimo turinyje turi būti nurodytas užsakymo numeris. Prie grąžinamos siuntos turite pridėti užpildytą keitimo formą. Grąžinimo / keitimo formos užpildymas arba bet koks kitas būdas pateikti visą informaciją, reikalingą užsakymui ir Pirkėjui identifikuoti, yra būtina sąlyga, kad prekės būtų veiksmingai pakeistos. Pardavėjas neatsako už tai, kad Klientas nepateikė duomenų, reikalingų tinkamam identifikavimui.
 6. Prekių keitimo atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti skirtumą tarp Pirkėjo iš pradžių įsigytos prekės kainos, jei ji yra didesnė už prekės, į kurią ji buvo pakeista, kainą. Skirtumas grąžinamas tokiu pat būdu, kokiu Pirkėjas atliko mokėjimą, per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna grąžinamąjį laišką. Mokėjimo gavimo atveju minėtų sumų skirtumo grąžinimas atliekamas tik į banko sąskaitą. Sąskaitos, į kurią Pirkėjas norėtų gauti iš Pardavėjo grąžinamą sumą, numeris turėtų būti nurodytas 10.3 punkte nurodytame pareiškime apie norą keisti prekes. Kartu Klientas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui mainomų prekių kainų skirtumą, jei iš pradžių įsigytų prekių kaina yra mažesnė už prekių, kurias jis gaus mainų metu, kainą. Skirtumą Pirkėjas gali sumokėti bankiniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitos numerį, nurodytą mainų korespondencijoje.
 7. Pardavėjas nepadengia mainomų prekių siuntimo išlaidų.
 8. Priėmęs sprendimą pakeisti prekes, Klientas privalo grąžinti nepakeistas prekes su visais prie jų pridėtais priedais. Grąžinamoje siuntoje, be pirmiau minėtų daiktų, turi būti Pardavėjo išduotas pirkimo įrodymas (pvz., kvitas, sąskaita faktūra).
 9. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti priimti pakeistą prekę, jei ji yra nekomplektinė arba sugadinta.
 10. Jei Pirkėjas pasinaudoja teise keisti prekes dėl priežasčių, nesusijusių su Pardavėjo kalte, grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
 11. Keičiamos prekės turi būti siunčiamos adresu:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Varšuva, 01-248, Lenkija

 1. Keičiant prekes, įsigytas reklaminių akcijų metu, kai pristatymas Vartotojui yra nemokamas, prekių grąžinimo išlaidos bus nustatomos remiantis kurjerių bendrovės kainoraščiu. Norėdami gauti tikslią informaciją apie mokesčių dydį, susisiekite su mumis el. paštu contact@guguplanet.com.
 2. Pardavėjas privalo išsiųsti pasirinktas prekes mainais į iš pradžių užsakytas prekes per 7 darbo dienas nuo iš pradžių užsakytų prekių gavimo dienos. Tuo pačiu Pardavėjas pasilieka, kad jei Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui sumą, susidariusią dėl mainomų prekių kainų skirtumo, prekių siunta, į kurią buvo įskaitytos iš pradžių įsigytos prekės, per 7 darbo dienas nuo skirtumo sumokėjimo dienos įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

11. SKUNDAI DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ

 1. 11.1. Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo gali būti teikiami šiuo elektroninio pašto adresu: contact@guguplanet.com arba raštu adresu

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Lenkija

 1. Skundo turinyje turėtų būti nurodytas bent jau vardas, kuriuo Klientas prisistato internetinėje parduotuvėje (el. pašto adresas), ir pateiktų prieštaravimų aprašymas.
 2. Jei skunde pateiktą informaciją reikia papildyti, Pardavėjas paprašys skundo pateikėjo papildyti skundą prieš jį nagrinėjant.
 3. Pardavėjas išnagrinėja skundą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos.
 4. Atsakymas į skundą siunčiamas skunde nurodytu el. pašto adresu arba pašto adresu, kuriuo disponuoja Pirkėjas. Nesant aiškaus nurodymo, laikoma, kad Klientas nurodė tinkamą el. pašto adresą.

12. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ UŽ PREKIŲ GEDIMĄ. PREKIŲ REKLAMACIJOS

 1. Pardavėjas atsako už prekių fizinius ir teisinius trūkumus, kurie buvo tuo metu, kai Pirkėjui buvo perduota atsitiktinio daikto praradimo ar sugadinimo rizika.
 2. Jei Pardavėjo prekė turi trūkumų, Klientas savo nuožiūra gali: reikalauti sumažinti kainą, atsisakyti sutarties arba reikalauti pakeisti prekę, išskyrus atvejus, kai Vartotojo pasirinktu būdu neįmanoma įvykdyti sutarties arba tai reikalauja pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu. Tokiu atveju galioja Pardavėjo pasiūlytas būdas atkurti būklę pagal sutartį.
 3. Vartotojas, nustatęs prekės defektą, turėtų išsiųsti išsamią informaciją apie defektą adresu contact@guguplanet.com, kartu pateikdamas informaciją apie pasirinktą pretenzijos sprendimo būdą. Pardavėjas nedelsdamas susisieks su Pirkėju jo nurodytu el. pašto adresu dėl tolesnio skundo nagrinėjimo, taip pat ir dėl to, kad Pirkėjas gautų nekokybišką prekę.

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Pirkdamas Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas bus paprašytas pateikti asmens duomenis, kuriuos Pardavėjas naudos vykdydamas su Pirkėju sudarytas sutartis.
 2. Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant vykdyti elektroninių paslaugų sutartį (internetinės parduotuvės paskyros priežiūra), sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis ir kitais tikslais, kuriuos pardavėjui leidžia asmens duomenų apsauga ir Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis įstatymas.
 3. Kiti duomenys, kurie nėra būtini paslaugoms Klientui teikti, gali būti tvarkomi gavus jo sutikimą.
 4. Duomenys tvarkomi savanoriškai, Klientui suteikiama teisė susipažinti su duomenimis ir teisė juos ištaisyti. Klientas atsako už neteisingų asmens duomenų pateikimą.
 5. Asmens duomenys saugomi pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 101, poz. 926, su pakeitimais) taip, kad tretieji asmenys negalėtų su jais susipažinti .
 6. Kliento asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas.
 7. Pateikdami užsakymą internetinėje parduotuvėje, Klientai pateikia informaciją apie sąskaitos adresą, pristatymo adresą ir šiuose Nuostatuose nurodytus mokėjimo būdus.
 8. Pardavėjo duomenų apsaugos pareiškimą galima atsisiųsti iš internetinės parduotuvės skirtuko: Privatumo apsauga.

14. AUTORIŲ TEISĖS ILIUSTRACIJAI

 1. Internetinėje parduotuvėje esančių iliustracijų, nuotraukų, kompozicijų, svetainių maketų ir intelektinės nuosavybės teisių - nepriklausomai nuo jų formos - naudoti kitais nei asmeninio naudojimo tikslais draudžiama, nebent pardavėjas duotų aiškų leidimą.

15. ODR PLATFORMA

 1. Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 524/1313 pateikiame elektroninę nuorodą į ODR platformą. ODR platforma, be kita ko, yra informacijos apie neteisminį ginčų, galinčių kilti tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimą šaltinis.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai bus nurodyti internetinės parduotuvės pagrindiniame puslapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja per Pardavėjo nurodytą laiką, ne trumpesnį kaip 7 dienos nuo pakeistos informacijos ir pakeistų Taisyklių paskelbimo internetinės parduotuvės pagrindiniame puslapyje dienos. Renginiai, pradėti iki naujų taisyklių įsigaliojimo dienos, turi būti vykdomi remiantis galiojančiomis taisyklėmis.