Spring til indhold

Vilkår og betingelser

DEFINITIONER

"Sælger" - GUGUPLANET med hjemsted i STRATEGIKE Tomasz Sawicki., ul. Konopnickiej 1/15, 22-550 Werbkowice, STRATEGIKE brand owner

"Bestemmelser" - disse bestemmelser

"Internet Shop" - internetplatform placeret på https://guguplanet.com

"Kunde" - den enhed, der har købt varerne af Sælgeren via internetbutikken.

"Arbejdsdage" - alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage i Polen ved lovbestemte helligdage.

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG RÆKKEVIDDE AF TOLD

 1. Sælgeren sælger varerne via internetbutikken på https://guguplanet.com
 2. Ved registrering og oprettelse af en konto i netbutikken indgår kontohaveren en elektronisk servicekontrakt med Sælgeren på ubestemt tid, som til enhver tid kan opsiges i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i Regulativet. Ved at købe de varer, der tilbydes i onlinebutikken, bliver kontohaveren Sælgers kunde i henhold til disse bestemmelser. Kunden kan også købe varer fra Sælgeren uden at skulle registrere sig og oprette en konto i Internetbutikken.
 3. Sælgeren er forpligtet til at levere de købte varer til Kunden uden fejl og mangler og inden for den tidsfrist, der er angivet i forbindelse med ordreafgivelsen.

2. INDKØBSPROCEDURE

 1. Kunder kan afgive ordrer i internetbutikken ved at logge ind som registreret kontohaver eller uden registrering.
 2. Registrering og oprettelse af en konto i internetbutikken er gratis og kan til enhver tid opsiges af kontohaveren.
 3. En enhed kan kun oprette én konto i tjenesten.
 4. Opsigelse af kontoen i internetbutikken (opsigelse af tjenesteydelseskontrakten ad elektronisk vej) kan ske ved at sende en opsigelseserklæring pr. e-mail til contact@guguplanet.com. Kontrakten ophører ved sælgerens modtagelse af en opsigelseserklæring, undtagen for kontohavere, hvis kontrakt stadig er i gang. I så fald sker opsigelsen af kontrakten inden for 30 dage fra datoen for levering af de bestilte varer.
 5. Hver kontohaver har en direkte, passwordbeskyttet adgang til din konto.

3. BRUG AF INTERNETBUTIKKEN

 1. Under registreringen vil den kommende kontohaver blive bedt om at oplyse personlige oplysninger.
 2. Når registreringsprocessen er gennemført med succes, modtager kontohaveren en elektronisk bekræftelse af registreringen.
 3. Adgangskoden og andre adgangsoplysninger er fortrolige og må ikke videregives til uautoriserede personer.
 4. Under fanen "Min konto", der er tilgængelig i onlinebutikken efter at kontohaveren har logget ind, er det muligt at se de ordrer, der er under behandling, sendt fra sælgers lager og leveret.

4. TEKNISKE BETINGELSER FOR LEVERING AF ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. De tekniske forudsætninger, der er nødvendige for samarbejdet med det IKT-system, inden for hvilket Internetbutikken fungerer, er følgende:

(A) forbindelse til internettet,

(B) internetbrowser

 1. Sælger advarer om, at brugen af Onlineshoppen kan indebære en standardrisiko, der er forbundet med brugen af internettet, og anbefaler Kunderne at udvise forsigtighed for at minimere den.

5. INDGÅELSE AF SALGSAFTALEN

 1. I henhold til vilkårene i Vilkårene og betingelserne indgår Kunderne en aftale med Sælger om salg af de angivne varer.
 2. Ved at gennemføre ordreafgivelsesprocessen med succes afgiver Kunden et tilbud om at indgå en kontrakt, som bliver bindende for Sælgeren efter bekræftelse af modtagelse og accept af ordren.

6. PRISER, FORSENDELSESOMKOSTNINGER OG PRODUKTBESKRIVELSE

 1. Tjenesten gælder for priser, der angives hver gang under bestillingen og på hver side af produktet.
 2. I onlinebutikken er varernes priser inklusive moms.

7. BETALING
 1. Sælgeren inden for internetbutiksvirksomheden tilbyder følgende betalingsmetoder:
  1. Stripe - internetoverførsel
  2. Pay Pal
  3. Kreditkort: Mastercard, Visa,
 2. Sælgeren opkræver gebyret for ordren fra kundens konto umiddelbart efter betaling via Stripe, PayPal eller internetoverførsel.
 3. Hvis en ordre er afgivet, og betalingsproceduren ikke er gennemført, giver ordren ikke ret til en betalingsforpligtelse og annulleres automatisk af systemet efter en time fra datoen for afgivelsen. Den annullerede ordre forpligter ikke kunden til at betale og sælgeren til at udføre ordren.

8. LEVERING

 1. Leveringer leveres på EU-landenes område.
 2. Sælgeren skal sende varerne inden for den tidsfrist, der er angivet i forbindelse med bestillingen, medmindre andet er aftalt i forbindelse med varerne. Leveringsfristerne er angivet på ordrebekræftelsen.
 3. Som følge af force majeure eller begivenheder, der er uafhængige af Sælger, kan leveringsfristen forlænges tilsvarende. Planlagte ændringer af leveringsdatoen vil straks blive meddelt til Kundeinformation.
 4. I tilfælde af ineffektiv levering af de bestilte varer gennem kurerfirmaet på grund af kundens fejl vil sælgeren sende forsendelsen igen, forudsat at omkostningerne dækkes af kunden. I tilfælde af dobbelt modtagelse af bestilte varer forbeholder sælgeren sig ret til at hæve kontrakten på grund af manglende opfyldelse fra kundens side og opsigelse af servicekontrakten ad elektronisk vej (likvidation af kundens konto i internetbutikken). I tilfælde af fortrydelse af kontrakten refunderer sælgeren kunden betalingen for varerne minus de leveringsomkostninger, som sælgeren var forpligtet til at afholde.
 5. I tilfælde af, at kunden ikke modtager forsendelsen, skal omkostningerne ved at sende forsendelsen tilbage til sælgers adresse udelukkende afholdes af kunden.
 6. Leveringsomkostningerne for varerne skal til enhver tid afholdes af kunden.
 7. Ved modtagelse af varerne fra transportøren overgår faren for utilsigtet tab eller beskadigelse af varerne til kunden.
 8. I tilfælde af beskadigelse af den eksterne pakke er kunden forpligtet til at udarbejde protokollen med kurerfirmaet og underrette sælgeren herom skriftligt på contact@guguplanet.com.
 9. I tilfælde af beskadigelse af varerne under transporten har kunden ret til at anmode om prisnedsættelse, tilbagekaldelse eller ombytning af varerne til nye varer.
 10. Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende levering af produktet som følge af kundens forkert opgivne adresse; Sælgeren underretter dog kunden via e-mail om et forsøg på at levere ordren.

9. RET TIL AT TRÆKKE KONTRAKTEN TILBAGE

 1. Kunden har ret til at fortryde kontrakten inden for 14 kalenderdage fra afhentningsdatoen. Kunden har ret til at træde tilbage fra kontrakten uden begrundelse og uden at pådrage sig omkostninger, bortset fra direkte omkostninger til returnering af varer, som Kunden selv skal afholde.
 2. Fortrækning fra kontrakten sker ved, at kunden indsender en fortrydelseserklæring. Erklæringen kan indgives på den formular, der er vedlagt de købte varer. Erklæringen skal sendes med post eller e-mail contact@guguplanet.com
 3. Kunden er forpligtet til at returnere varerne inden for 14 kalenderdage fra fortrydelsesdatoen, men for at overholde fristen er det tilstrækkeligt at returnere varerne inden udløbet af denne dato.
 4. I tilfælde af returnering af varerne skal du kontakte Internetbutikkens service ved at sende en besked til contact@guguplanet.com. Indholdet af korrespondancen skal omfatte ordrenummeret. Returen skal bestå af det komplette produkt med korrekt returformular. Udfyldelse af returformularen eller enhver anden måde at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere ordren og kunden, er en betingelse for effektiv tilbagetrækning og returnering af varerne og sælgerens tilbagebetaling af betalingen. Sælgeren er ikke ansvarlig for, at kunden ikke giver de oplysninger, der er nødvendige for korrekt identifikation.
 5. Sælger forpligter sig i tilfælde af kundens fortrydelse af kontrakten til at tilbagebetale de overførte fordringer for de købte varer på samme måde, som det blev foretaget af kunden inden for senest 14 dage fra datoen for sælgers modtagelse af den returnerede vare. I tilfælde af betaling ved returnering udbetales tilbagebetalingen kun til bankkontoen. Kontonummer, for Kunden ønsker at modtage en overførsel af det beløb, der returneres af Sælgeren, skal være inkluderet i den tilbagekaldelseserklæring, der er nævnt i punkt. 9.2.
 6. Sælgeren afholder ikke omkostningerne ved returforsendelse.
 7. Ved beslutningen om at fortryde aftalen er kunden forpligtet til at returnere produktet i uændret stand med alt tilbehør, der er knyttet til det. Returforsendelsen skal ud over de ovennævnte elementer indeholde det af sælgeren udstedte købsbevis (f.eks. kvittering, faktura).
 8. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise returnering af varer, hvis de er ufuldstændige eller beskadigede.
 9. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal han bære omkostningerne ved returneringen.
 10. Returnerbare varer skal sendes til:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. I tilfælde af returnering af varer, der er købt i forbindelse med reklamekampagner, hvor leveringen til brugeren var gratis, vil omkostningerne ved returnering blive fastsat på grundlag af kurertjenestens prisliste. For nøjagtige oplysninger om gebyrernes størrelse bedes du kontakte os på contact@guguplanet.com.

10. BYTTE

 1. Hvis en kunde køber et produkt, der ikke lever op til hans forventninger, kan han ombytte det.
 2. Kunden har ret til at ombytte det købte produkt inden for 30 kalenderdage fra modtagelsesdatoen.
 3. Ombytning af varen sker ved, at Kunden indsender en erklæring om, at han/hun er villig til at ombytte varen. Erklæringen kan afgives på den retur-/bytteformular, der er vedlagt den købte vare. Erklæringen skal sendes pr. post eller e-mail til contact@guguplanet.com
 4. Kunden er forpligtet til at returnere varerne inden for 30 kalenderdage fra datoen for indsendelse af erklæringen om ønske om ombytning.
 5. I tilfælde af ombytning af varer skal du kontakte Internetbutikkens service ved at sende en besked til contact@guguplanet.com. Indholdet af korrespondancen skal omfatte ordrenummeret. Du skal vedlægge en udfyldt bytteformular til din returforsendelse. Udfyldelse af retur-/bytteformularen eller enhver anden måde at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere ordren og kunden, er en forudsætning for en effektiv ombytning af varerne. Sælgeren er ikke ansvarlig for, at kunden ikke leverer de data, der er nødvendige for korrekt identifikation.
 6. Sælgeren forpligter sig i tilfælde af ombytning af varer til at tilbagebetale forskellen på prisen på den vare, som kunden oprindeligt købte, hvis den er højere end prisen på den vare, som den blev ombyttet til. Tilbagebetaling af forskellen sker på samme måde, som kunden har betalt den, inden for 14 dage efter at sælgeren har modtaget returbrevet. I tilfælde af betaling ved modtagelse sker tilbagebetaling af forskellen mellem de nævnte beløb kun til bankkontoen. Det kontonummer, som kunden ønsker at modtage tilbagebetalingen fra sælgeren, skal angives i den i punkt 10.3 omhandlede erklæring om, at han er villig til at ombytte varerne. Samtidig forpligter kunden sig til at betale forskellen i prisen på de ombyttede varer til sælgeren, hvis prisen på de oprindeligt købte varer er lavere end prisen på de varer, som han vil modtage ved ombytningen. Kundens betaling af forskellen kan ske ved bankoverførsel til sælgers bankkonto, der er angivet i ombytningskorrespondancen.
 7. Sælgeren afholder ikke omkostningerne til forsendelse af de ombyttede varer.
 8. Ved beslutningen om at ombytte varerne er kunden forpligtet til at returnere varerne i uændret stand med alt tilbehør, der er knyttet til dem. Returforsendelsen skal ud over de ovennævnte elementer indeholde det af Sælgeren udstedte købsbevis (f.eks. kvittering, faktura).
 9. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at acceptere den ombyttede vare, hvis den er ufuldstændig eller beskadiget.
 10. Hvis kunden udøver sin ret til at ombytte varer af grunde, der ikke skyldes sælgerens skyld, skal han bære omkostningerne ved returneringen.
 11. De varer, der skal ombyttes, skal sendes til:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. I tilfælde af ombytning af varer købt under kampagner, hvor leveringen til brugeren er gratis, fastsættes omkostningerne ved returnering på grundlag af kurerfirmaets prisliste. For nøjagtige oplysninger om gebyrernes størrelse bedes du kontakte os på contact@guguplanet.com.
 2. Sælgeren er forpligtet til at sende de valgte varer til gengæld for de oprindeligt bestilte varer inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen af de oprindeligt bestilte varer. Samtidig forbeholder Sælgeren sig, at hvis kunden er forpligtet til at betale til Sælgeren det beløb, der følger af prisforskellen mellem de ombyttede varer, skal forsendelsen af de varer, som de købte varer oprindeligt blev købt til, krediteres inden for 7 arbejdsdage fra datoen for betaling af forskellen På Sælgerens bankkonto.

11. KLAGER OVER ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. Klager vedrørende levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej kan indgives til følgende e-mailadresse: contact@guguplanet.com eller skriftligt til:

guguplanet

Jana Kazimierza 64/41, Warszawa, 01-248, Polen

 1. Indholdet af klagen skal mindst indeholde det navn, som kunden er til stede under i internetbutikken (e-mail-adresse), og en beskrivelse af de fremførte indvendinger.
 2. Hvis oplysningerne i klagen skal suppleres, vil Sælgeren bede klageren om at supplere klagen, før den behandles.
 3. Sælgeren behandler klagen senest 14 dage efter modtagelsen.
 4. Svaret på klagen sendes til den e-mail- eller postadresse, som kunden har til rådighed, og som er angivet i klagen. I mangel af en klar angivelse antages det, at kunden har angivet den relevante e-mail-adresse.

12. SÆLGERS ANSVAR I TILFÆLDE AF FEJL VED VARER. VAREKLAGER OVER VARER

 1. Sælgeren er ansvarlig for fysiske og juridiske mangler ved varer, som eksisterede på tidspunktet for overdragelse af risikoen for utilsigtet tab eller beskadigelse af varen til Kunden.
 2. Hvis Sælgerens varer har en defekt, kan kunden efter eget valg: kræve et prisnedslag, enten hæve kontrakten eller kræve udskiftning af varen, medmindre det er umuligt for varen at opfylde kontrakten på den måde, som brugeren har valgt, eller kræver uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den måde, som sælgeren har foreslået. I så fald er den måde at genoprette tilstanden i overensstemmelse med den af sælgeren foreslåede kontrakt gældende.
 3. Brugeren, der har konstateret en defekt ved varen, skal sende detaljerede oplysninger om defekten til contact@guguplanet.com sammen med oplysninger om den valgte metode til løsning af reklamationen. Sælgeren vil straks kontakte kunden på den e-mailadresse, som han har oplyst, med henblik på den videre behandling af reklamationen, herunder modtagelse fra kunden af de defekte varer.

13. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 1. Ved køb i internetbutikken vil Kunden blive bedt om at give personlige oplysninger, som Sælgeren vil bruge til at udføre Kundens aftaler.
 2. Personoplysningerne vil blive behandlet med henblik på udførelse af en elektronisk serviceaftale (vedligeholdelse af en konto i en netbutik), indgåelse af salgsaftaler og andre formål, der er godkendt af Sælgeren til at beskytte personoplysningerne og loven om elektronisk levering af tjenesteydelser.
 3. Andre data, der ikke er nødvendige for levering af tjenesteydelser til kunden, kan behandles med dennes samtykke.
 4. Oplysningerne er frivillige, med Kundens ret til at få adgang til oplysningerne og ret til at rette dem. Kunden er ansvarlig for at give forkerte personoplysninger.
 5. Personoplysningerne beskyttes i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personoplysninger af 29. august 1997 (lovtidende af 2002, nr. 101, punkt 926, med senere ændringer) på en sådan måde, at tredjemand ikke kan få adgang til dem .
 6. Kundens administrator af personoplysninger er sælgeren.
 7. Ved bestilling i internetbutikken giver Kunden oplysninger om adresse til kontoen, leveringsadresse og betalingsmetoder, som er angivet i dette reglement.
 8. Sælgers erklæring om databeskyttelse kan downloades fra Internetbutikken under fanen: Beskyttelse af personlige oplysninger.

14. OPHAVSRET TIL ILLUSTRATION

 1. Det er ikke tilladt at anvende illustrationer, fotos, kompositioner, layouts af hjemmesider og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i Internetbutikken - uanset form - til andre formål end personlig brug, medmindre Sælger udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

15. ODR-PLATFORMEN

 1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 524/1313 af 21. maj 2013 stiller vi et elektronisk link til ODR-platformen til rådighed. ODR-platformen er bl.a. en kilde til information om udenretslig tvistbilæggelse, der kan opstå mellem iværksættere og forbrugere.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne. Ændringer af Betingelserne vil blive vist på hjemmesiden for Onlineshoppen. Ændringer af disse bestemmelser træder i kraft inden for den af Sælgeren angivne frist, dog ikke kortere end 7 dage fra datoen for offentliggørelse af de ændrede oplysninger og de ændrede Vilkår og betingelser på hjemmesiden for Onlineshoppen. Arrangementer, der er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen for de nye bestemmelser, skal gennemføres på grundlag af de gældende bestemmelser.